Inscripció

ALTA NOVA

 

• Emplena en línia tots els apartats del qüestionari.
• Es publicaran una vegada el responsable d’altes els hagi validat.

 

BAIXES

 

• Envia’ns un correu electrònic a info@ibizalgtbi.com indicant a l’assumpte el nom de l’establiment.

 

REQUISITS D’INCLUSIÓ

 

1. Dur a terme una activitat o ser una empresa, associació o establiment relacionat o amigable amb el turisme LGTBI a l’illa d’Eivissa.
2. Estar en actiu amb l’activitat comercial a Eivissa.
3. Estar donat d’alta legalment i de forma correcta (com a autònom, empresa, associació) a:

 

• Consell d’Eivissa
• Hisenda
• Seguretat Social
• Ajuntaments, si escau (p. ex. establiments…)

 

Cal remetre una còpia del document legal justificatiu de l’alta corresponent en cada cas.

 

4. Complir els requisits legals del marc d’actuació de l’activitat comercial a l’empara de les diverses normatives reguladores corresponents a cada cas (turisme, sanitat, medi ambient, laboral, urbanisme…).
5. Ser una empresa/professional seriós en l’acompliment i amb una oferta turística LGTBI permanent.

 

CONDICIONS

 

En emplenar i enviar aquest formulari, accepto la Política de Privacitat i formar part del fitxer del directori “Eivissa LGTBI” del Consell d’Eivissa, que la informació que conté és veraç i que les meves imatges siguin utilitzades per a fins promocionals dins la plataforma.

Inscripció nova
Exemple: Av. d’Espanya, 49, 07800 Eivissa, Illes Balears, Espanya

You don't have permission to register